Na temat TEVIP

Goal European Values

TEVIP: EDUKACJA O (EUROPEJSKICH) WARTOŚCIACH

Poniższa strona internetowa przedstawia pojęcia i materiały przeznaczone dla szkoleniowców, mentorów i nauczycieli do realizacji zajęć edukacyjnych poruszających temat wartości. Głównym celem jest umożliwienie i promowanie przeprowadzania otwartych debat dotyczących tego newralgicznego zagadnienia, w szczególności w kotekście kultury europejskiej. W artykule opiniotwórczym znajduje się dłuższy opis leżących u podstaw projekty metodologii dydaktycznej, rekomendacji i najlepiej sprawdzających się strategii postępowania.

List przewodni

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową są mentorowie pracujący z młodymi ludźmi (w wieku poniżej 25 lat), którzy jak dotąd albo mieli jedynie niewielki lub nawet żadengo kontaktu z tematymi związanymi z Europą. Większość zajęć została zorganizowana tak, aby można było z nich korzystać w nauczaniu niesformalizowanym, aczkolwiek mogą być również narzędziem nauczycieli tradycyjnych placówek edukacyjnych. Materiały te mogą być również użyte przez międzynarodowe zrzeszenia młodzieży pracujące w europejskich zjazdach, obozach i temu podobnych.

Target Group
Implementation

PRZEPROWADZANIE WARSZTATU TEVIP

Wszystkie zajęcia edukacyjne oparte są o metodologię interaktywnego uczenia się i koncentrują się na osobistych doświadczeniach i opiniach uczestników. Poszczególne zajęcia TEVIP mogą być implementowane oddzielnie (np. w trakcie jednej lekcji szkolnej), lub też mogą być łączone w moduły, na bazie których prowadzone będą obszerniejsze warsztaty. Podręcznik użytkowania zawiera szczegółowe instrukcje postępowania oraz opisy przykładowych warsztatów.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

FUNDAMENTY

Proponowane rodzaje zajęć oparte są na metodologiach i podejściach wywodzących się z nurtów nauki nieformalnej i nauczania poprzez doświadczanie. Wiążą się one z następującymi tematami:
(1) wartości i ja – rozpoczynanie debaty od dyskusji na temat wartości wyznawanych przez uczestników;
(II) Wartości i Europa – odniesienie do politycznego wymiaru wartości w kontekście Europy i Unii Europejskiej;
(III) Przekładanie wartości europejskich na praktykę – odnoszenie wartości europejskich do prywatnego życia uczestników.

How to tevip
Simulation game Simulation game

SYMULACJE

Pośród zajęć oferowanych w ramach TEVIP znajduje się kilka gier opartych o symulacje, których celem jest poszukiwania rozwiązań dla sytuacji z życia codziennego i bieżących wydarzeń politycznych, w których dochodzi do konfliktu wartości. Uczestnicy uczą się w trakcie zajęć, jak przyjmować różne perspektywy poprzez odgrywanie ról głównych uczestników danego konfliktu.Symulacje

SKALOWALNE DO UŻYTKU RÓWNIEŻ I W WIĘKSZYCH GRUPACH

Metody interaktywne są zazwyczaj postrzegane jako wymagające znacznych środków w postaci pokoji dla pracy w grupie, mnóstwa materiałów i w najlepszym wypadku całego zespołu osób kierujących przebiegiem zajęć. W rzeczywistości często nie ma dostępu do zasobów spełniających wszystkie te wymogi. Stąd powściągliwość ćwiczeniowców i nauczycieli jeśli chodzi o korzystanie z metod interaktywnych. Nasze metody nauczania stosować można nawet i w grupach, których rozmiar przekracza 50 uczestników w jednym pomieszczeniu i wymagających zaledwie jednej lub dwóch osób kierunjących przebiegiem pracy.

Large group methods
Accompanying methods

MODULARNOŚĆ

Dzięki ich modularnej strukturze poszczególne zajęcia wchodzące w skład pakietu TEVIP mogą być ze sobą mieszane i łączone w celu wprowadzania i nabywania wiedzy, uwrażliwiania oraz przedstawiania feedbacku. To podejście zapewnia dużą dozę swobody szkoleniowcom, nauczycielom i organizatorom. Podręcznik użytkownika TEVIP przedstawia wzorcowy przykład warsztatu trwające kilka dni.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Podręcznik użytkownika umożliwia nauczycielom i trenerom implementację zajęć z cyklu TEVIP. W tym celu zawiera on objaśnienia dotyczące projektu TEVIP, metodologię i zagadnienia edukacyjne, oraz instrukcje pokazujące krok po kroku, jak przeprowadzać zajęcia TEVIP. Każda metoda jest obszernie omówiona i wyjaśniona. Podręcznik zawiera również demonstracyjne przykłady łączenia różnych metod dla poszczególnych grup docelowych, dzięki czemu możliwym jest zaprojektowanie spójnej serii warsztatów na temat wartości europejskich.


Podręcznik użytkownika
Manual
Handouts

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

Niektóre formy zajęć wymagają materiałów dla uczestników. W poniższej sekcji przedstawione są wszystkie materiały, o których mowa w podręczniku użytkownika, zostały one ponadto wrzucone w pojedynczy folder, który jest gotowy do ściągnięcia i wydruku. Nazwy materiałów do poszczególnych ćwiczeń są zorganizowane wedle wzorca: „[nazwa ćwiczenia]_materiały”.


Materialy

TRENING DLA SZKOLENIOWCÓW

Trening dla szkoleniowców to narzędzie służące mentorom do nauczania i informowania swoich współpracowników i członków tych samych społeczności. Dzięki temu modułowi mentorowie są w stanie przeprowadzać zarówno kompleksowe szkolenia w obrębie placówek, w których pracują, jak i zwięzłe warsztaty omawiające metody TEVIP np. w czasie standardowych spotkań nauczycielskich.


Koncepcja szkolenia
Train of trainers

TEVIP W UJĘCIU RESTROSPEKCYJNYM

PROJEKT

“Przekładanie europejskich wartości na praktykę (TEVIP)” jest partnerstwem strategicznym w ramach programu Erasmus+ i trwało od września 2017 do sierpnia 2020. Projekt były wynikiem trwających obecnie debat dydaktycznych na temat roli wartości w edukacji oraz edukacji o wartościach. Wraz z wydaniem artykułu opiniotwórczego wspomnieni wyżej partnerzy mieli na celu przyczynienie się do współczesnych rozważań na temat wartości. Aby zapewnić możliwość bezpośredniego, praktycznego wdrażania programu szkoleniowcom, projektowi towarzyszyły dwie międzynarodowe grupy działające na rzecz mobilności młodych i liczne odbywające się lokalnie testy, które były nieustannie konsultowane z ugrupowaniami młodzieżowymi i konsultowane z nauczycielami, szkoleniowcami i osobami współpracującymi z młodzieżą.

How to tevip
Timeline

TEVIP KONSORCJUM

Kontakt

planpolitik GbR
Charlotte Wiesenthal
Friedelstrasse 16
12047 Berlin
Deutschland

planpolitik Gbr
Charlotte Wiesenthal
Phone: (+49) 30 6823 5110
Mail: europa@planpolitik.de

Privacy Statement

Impressum

STOPKA

Projekt przekładanie wartości europejskich na praktykę (TEVIP) współfinansowany jest przez program EU-ERASMUS + [2017-1-DE04-KA205-015011|. Poniższa strona oraz opublikowane na niej materiały odzwierciedlają tylko poglądy ich autorów i Komisja Europejska nie bierze odpowiedzialności za żadne nadużycie znajdujących się tu informacji.

Erasmus Plus

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices KA205 - Strategic Partnerships for youth © All Rights Reserved